കുക്കി നയം

നിങ്ങളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു https://www.Shaip.com. ഈ കുക്കി നയം Shaip-ന്റെ ഭാഗമാണ്. AI-യുടെ സ്വകാര്യതാ നയം, നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിനും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിനും ഇടയിലുള്ള കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം കവർ ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാവുന്ന മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളും ഞങ്ങൾ നൽകുന്നു, അവർ ഞങ്ങളുടെ സേവനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുക്കികളും ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, എന്നിരുന്നാലും അവ ഞങ്ങളുടെ നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്നുള്ള കുക്കികൾ നിരസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് നിർദ്ദേശം നൽകണം https://www.Shaip.com, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ചില ഉള്ളടക്കങ്ങളും സേവനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കില്ല എന്ന ധാരണയോടെ.

ഒരു കുക്കി എന്താണ്?

നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ വെബ്‌സൈറ്റ് നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഡാറ്റയാണ് കുക്കി, സാധാരണയായി വെബ്‌സൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, നിങ്ങൾ മടങ്ങിവരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വെബ് ബ്രൗസർ തിരിച്ചറിയാൻ സൈറ്റിനെ അനുവദിക്കുന്ന ഒരു അദ്വിതീയ ഐഡന്റിഫയർ, ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിറവേറ്റുന്ന അധിക ഡാറ്റ കുക്കി, കുക്കിയുടെ തന്നെ ആയുസ്സ്.

ചില സവിശേഷതകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും (ഉദാ. ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നതിനും), സൈറ്റ് ഉപയോഗം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിനും (ഉദാ. അനലിറ്റിക്‌സ്), നിങ്ങളുടെ ഉപയോക്തൃ ക്രമീകരണങ്ങൾ (ഉദാ. സമയമേഖല, അറിയിപ്പ് മുൻഗണനകൾ) സംഭരിക്കുന്നതിനും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം വ്യക്തിഗതമാക്കുന്നതിനും (ഉദാ. പരസ്യംചെയ്യൽ, ഭാഷ) കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. .

നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് സജ്ജീകരിച്ച കുക്കികളെ സാധാരണയായി "ഫസ്റ്റ്-പാർട്ടി കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, സാധാരണയായി ആ പ്രത്യേക സൈറ്റിലെ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം മാത്രം ട്രാക്ക് ചെയ്യുക. മറ്റ് സൈറ്റുകളും കമ്പനികളും (അതായത്. മൂന്നാം കക്ഷികൾ) സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കുക്കികളെ "മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികൾ" എന്ന് വിളിക്കുന്നു, അതേ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും.

കുക്കികളുടെ തരങ്ങളും ഞങ്ങൾ അവ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും

അവശ്യ കുക്കികൾ

ഉപയോക്തൃ ലോഗിനുകൾ, അക്കൗണ്ട് മാനേജ്‌മെന്റ്, ഷോപ്പിംഗ് കാർട്ടുകൾ, പേയ്‌മെന്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നിവ പോലുള്ള പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്ന ഒരു വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ നിങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിന് അവശ്യ കുക്കികൾ നിർണായകമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ അവശ്യ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രകടന കുക്കികൾ

നിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കാതെ, നിങ്ങളുടെ സന്ദർശന വേളയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ ട്രാക്കിംഗിൽ പ്രകടന കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. സാധാരണഗതിയിൽ, ഈ വിവരങ്ങൾ അജ്ഞാതവും എല്ലാ സൈറ്റ് ഉപയോക്താക്കളിൽ ഉടനീളം ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വിവരങ്ങളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കമ്പനികളെ സന്ദർശകരുടെ ഉപയോഗ രീതികൾ മനസിലാക്കാനും അവരുടെ ഉപയോക്താക്കൾ അഭിമുഖീകരിക്കാനിടയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പിശകുകൾ തിരിച്ചറിയാനും നിർണ്ണയിക്കാനും അവരുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വെബ്‌സൈറ്റ് അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ മികച്ച തന്ത്രപരമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് (ആദ്യ കക്ഷി) അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങൾ വഴി ഈ കുക്കികൾ സജ്ജമാക്കിയേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ പ്രകടന കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രവർത്തന കുക്കികൾ

നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ചും നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തേക്കാവുന്ന ഏത് ക്രമീകരണങ്ങളെക്കുറിച്ചും (ഭാഷയും സമയമേഖല ക്രമീകരണങ്ങളും പോലെ) വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിന് പ്രവർത്തനക്ഷമത കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഈ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്, വെബ്സൈറ്റുകൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയതോ മെച്ചപ്പെടുത്തിയതോ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതോ ആയ ഉള്ളടക്കവും സേവനങ്ങളും നൽകാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് (ആദ്യ കക്ഷി) അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനം വഴി ഈ കുക്കികൾ സജ്ജമാക്കിയേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സവിശേഷതകൾക്കായി ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ടാർഗെറ്റിംഗ്/പരസ്യം ചെയ്യുന്ന കുക്കികൾ

നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ പ്രസക്തവും ഉചിതവുമായ പ്രമോഷണൽ ഉള്ളടക്കം ഏതെന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ ടാർഗെറ്റുചെയ്യൽ/പരസ്യം ചെയ്യൽ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത പരസ്യം നൽകുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു പരസ്യം കാണുന്നതിന്റെ എണ്ണം പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ അവ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. കമ്പനികളുടെ കാമ്പെയ്‌നുകളുടെ ഫലപ്രാപ്തിയും നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന വെബ്‌സൈറ്റ് (ആദ്യ കക്ഷി) അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങൾ വഴി ഈ കുക്കികൾ സജ്ജമാക്കിയേക്കാം. അതേ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ മൂന്നാം കക്ഷികൾ സജ്ജീകരിച്ച ടാർഗെറ്റിംഗ്/പരസ്യം ചെയ്യൽ കുക്കികൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിൽ ഞങ്ങൾ ടാർഗെറ്റുചെയ്യൽ/പരസ്യം ചെയ്യൽ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റിലെ മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികൾ

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ മൂന്നാം കക്ഷി കമ്പനികളെയും വ്യക്തികളെയും ഞങ്ങൾ നിയമിച്ചേക്കാം-ഉദാഹരണത്തിന്, അനലിറ്റിക്‌സ് ദാതാക്കളും ഉള്ളടക്ക പങ്കാളികളും. ഞങ്ങളുടെ പേരിൽ നിർദ്ദിഷ്ട ടാസ്ക്കുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത വിവരങ്ങളിലേക്ക് ഈ മൂന്നാം കക്ഷികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആക്സസ് നൽകുന്നു. അവർ നൽകുന്ന സേവനങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി അവർ മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികളും സജ്ജമാക്കിയേക്കാം. ഇതേ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനം ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റ് വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിങ്ങളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കാം. മൂന്നാം കക്ഷി കുക്കികളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണമില്ലാത്തതിനാൽ, അവ Shaip.AI-യുടെ കുക്കി നയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല.

ഞങ്ങളുടെ മൂന്നാം കക്ഷി സ്വകാര്യത വാഗ്ദാനം

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കളുടെ സേവനങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് അവരുടെ സേവനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവരുടെ സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യതയിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുന്നതോ ലംഘിക്കുന്നതോ ആയ മൂന്നാം കക്ഷി സേവനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഉൾപ്പെടുത്തില്ല.

നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കുക്കികൾ നിയന്ത്രിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം

ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള കുക്കികൾ നിരസിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിന് നിർദ്ദേശം നൽകാം. ഭൂരിഭാഗം ബ്രൗസറുകളും സ്ഥിരസ്ഥിതിയായി കുക്കികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന് കോൺഫിഗർ ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒന്നുകിൽ കുക്കികൾ പൂർണ്ണമായും നിരസിക്കുന്നതിനോ ഒരു വെബ്‌സൈറ്റ് ഒരു കുക്കി സജ്ജീകരിക്കാനോ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനോ ഈ ക്രമീകരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാം.

നിങ്ങൾ ഒന്നിലധികം ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ബ്രൗസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഓരോ ഉപകരണത്തിലും നിങ്ങളുടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.

ചില കുക്കികൾ നിങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ചെറിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തി തടയാമെങ്കിലും, എല്ലാ കുക്കികളും തടയുന്നത് നിങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുന്ന സൈറ്റുകളിൽ ഉടനീളം ചില സവിശേഷതകളും ഉള്ളടക്കങ്ങളും ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അർത്ഥമാക്കാം.