ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് കാലികവും കൃത്യവുമായി നിലനിർത്താൻ Shaip പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. എന്നിരുന്നാലും തെറ്റായതോ കാലഹരണപ്പെട്ടതോ ആയ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അത് അഭിനന്ദിക്കുന്നു. വെബ്‌സൈറ്റിൽ എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ വായിച്ചതെന്ന് ദയവായി സൂചിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇത് എത്രയും വേഗം പരിശോധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം ഇമെയിൽ വഴി അയയ്ക്കുക: marketing@shaip.com.

കൃത്യതയില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ അപൂർണ്ണത എന്നിവയുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ ബാധ്യസ്ഥരല്ല, തടസ്സങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സങ്ങൾ പോലുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് മൂലമോ അന്തർലീനമായതോ ആയ പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തിന് ഞങ്ങൾ ഉത്തരവാദികളല്ല. വെബ് ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകളുടെ എണ്ണം മിനിമം ആയി പരിമിതപ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ വെബ്‌സൈറ്റ് വഴി Shaip നൽകിയ ഡാറ്റ, ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ ആശയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നഷ്ടത്തിനും, Shaip ഒരു ബാധ്യതയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല.

വെബ്‌സൈറ്റിന്റെയും അതിന്റെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളുടെയും (ഫോറങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ) ഉപയോഗത്തിന് വിധേയമാണ് ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ. ഈ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ കേവലമായ ഉപയോഗം ഈ ഉപയോഗ നിബന്ധനകളുടെ അറിവും സ്വീകാര്യതയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഇമെയിൽ വഴിയോ വെബ് ഫോം ഉപയോഗിച്ചോ സമർപ്പിച്ച പ്രതികരണങ്ങളും സ്വകാര്യതാ അന്വേഷണങ്ങളും അക്ഷരങ്ങൾ പോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ 1 മാസ കാലയളവിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതികരണം പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം. സങ്കീർണ്ണമായ അഭ്യർത്ഥനകളുടെ കാര്യത്തിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് പരമാവധി 1 മാസം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ 3 മാസത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിക്കും.

നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ ഏതെങ്കിലും സ്വകാര്യ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾക്കായുള്ള അഭ്യർത്ഥന ഞങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതാ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ.

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗത്തിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സിസ്റ്റങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഷായ്പ്പ് ന്യായമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. ഷൈപ്പ് ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഉചിതമായ സാങ്കേതികവും സംഘടനാപരവുമായ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കും, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊപ്പം, കലയുടെ അവസ്ഥയും കണക്കിലെടുക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി അതിന്റെ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ നിയമവിരുദ്ധമായ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന, വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഒരു ഉപയോക്താവിന് നേരിട്ടോ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ പരോക്ഷമായോ ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു നഷ്ടത്തിനും അത് ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കില്ല.

ഒരു ഹൈപ്പർലിങ്കോ മറ്റ് റഫറൻസുകളോ ഉണ്ടാക്കിയ വെബ്സൈറ്റുകളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം Shaip സ്വീകരിക്കുന്നില്ല. മൂന്നാം കക്ഷികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ ആ മൂന്നാം കക്ഷികളുടെ ബാധകമായ നിബന്ധനകൾക്കും വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും.

ഞങ്ങളുടെ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമത ഉറപ്പുനൽകുന്നതിനും അത് തുടർച്ചയായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഞങ്ങളുടെ ജീവനക്കാർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. വൈകല്യം കാരണം പ്രത്യേക സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ.

അതിനാൽ WCAG 2.1 ലെവൽ AA മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വെബ്‌സൈറ്റുകളുടെ പ്രവേശനക്ഷമത, സുസ്ഥിരത, പരസ്പര കൈമാറ്റം, കണ്ടെത്താനുള്ള കഴിവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരമുള്ള കരാറുകളാണ്.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിനായുള്ള എല്ലാ ബൗദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങളും ഷൈപ്പിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്.

നിർബന്ധിത നിയമത്തിന്റെ ചട്ടങ്ങളിൽ (ഉദ്ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലുള്ളവ) വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലാതെ, ഷൈപ്പിന്റെ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ ഈ മെറ്റീരിയലുകൾ പകർത്തുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതും മറ്റേതെങ്കിലും ഉപയോഗവും അനുവദനീയമല്ല.

വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ പ്രവേശനക്ഷമതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദയവായി ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാൻ മടിക്കരുത്.