ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ

OCR-നുള്ള AI പരിശീലന ഡാറ്റ

ഇന്റലിജന്റ് ML മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ (OCR) പരിശീലന ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് ഡാറ്റ ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക.

ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രതീക തിരിച്ചറിയൽ

വിശ്വസനീയമായ OCR പരിശീലന ഡാറ്റാസെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് AI മോഡലുകളുടെ പഠന വക്രത കുറയ്ക്കുക

വിശ്വസനീയമായ AI, ഡീപ് ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന പല ബിസിനസുകൾക്കും ടെക്സ്റ്റിന്റെ സ്കാൻ ചെയ്ത ചിത്രങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രക്രിയയായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ ഉപയോഗിച്ച്, മെഷീൻ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഡാറ്റ തിരയാനും സൂചികയാക്കാനും എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യാനും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. ഈ സ്കാൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റ് ഡാറ്റാസെറ്റ് കൈയെഴുത്തു രേഖകൾ, ഇൻവോയ്‌സുകൾ, ബില്ലുകൾ, രസീതുകൾ, യാത്രാ ടിക്കറ്റുകൾ, പാസ്‌പോർട്ടുകൾ, മെഡിക്കൽ ലേബലുകൾ, തെരുവ് അടയാളങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നും മറ്റും വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. വിശ്വസനീയവും ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്തതുമായ മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന്, ആയിരക്കണക്കിന് സ്കാൻ ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റുചെയ്‌ത OCR ഡാറ്റാസെറ്റുകളിൽ ഇത് പരിശീലിപ്പിക്കണം.

കൃത്യമായ OCR പരിശീലന ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഞങ്ങളുടെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അനുകൂലമാണോ?

• ഞങ്ങൾ ക്ലയന്റ്-നിർദ്ദിഷ്ടം നൽകുന്നു OCR പരിശീലന ഡാറ്റാസെറ്റ് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത AI മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ ഉപഭോക്താക്കളെ സഹായിക്കുന്ന പരിഹാരങ്ങൾ.
• ഞങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ഓഫറിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു സ്കാൻ ചെയ്ത PDF ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ മൂടലും രേഖകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യസ്ത അക്ഷര വലുപ്പങ്ങൾ, ഫോണ്ടുകൾ, ചിഹ്നങ്ങൾ.
• ഞങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു സാങ്കേതികവിദ്യയുടെയും മനുഷ്യ അനുഭവത്തിന്റെയും കൃത്യത ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അളക്കാവുന്നതും വിശ്വസനീയവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഒരു പരിഹാരം നൽകാൻ.

OCR ഉപയോഗ കേസുകൾ

ശക്തമായ ML മോഡലുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫ്രീസ്റ്റൈൽ കൈയെഴുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ.

മെഷീൻ ലേണിംഗ് (ML), ഡീപ് ലേണിംഗ് (DL) മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് നൂറുകണക്കിന് ഭാഷകളിലും ഭാഷകളിലും ആയിരക്കണക്കിന് ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള കൈയെഴുത്ത് ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ശേഖരിക്കുക / ഉറവിടമാക്കുക. ഒരു ചിത്രത്തിനുള്ളിൽ ടെക്‌സ്‌റ്റ് എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റുചെയ്യാനും ഞങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കാനാകും.

കൈയെഴുത്തു ഫോമുകൾ ഡാറ്റാസെറ്റ്

കൈയെഴുത്തു ഫോമുകൾ ഡാറ്റാസെറ്റ്

ഫ്രീസ്റ്റൈൽ കൈയെഴുത്ത് ടെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ

ഫ്രീസ്റ്റൈൽ കൈയെഴുത്ത് ഖണ്ഡിക ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ 

രസീത്/ഇൻവോയ്സ്

നിരവധി ഇനങ്ങൾ വാങ്ങിയ ഇൻവോയ്സ് / രസീത് അടങ്ങുന്ന ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ഉദാ, കോഫി ഷോപ്പ്, റെസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലുകൾ, പലചരക്ക്, ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ്, ടോൾ രസീതുകൾ, എയർപോർട്ട് ക്ലോക്ക്റൂം, ലോഞ്ച്, ഇന്ധന ബിൽ, ബാർ ഇൻവോയ്സ്, ഇന്റർനെറ്റ് ബില്ലുകൾ, ഷോപ്പിംഗ് ബില്ലുകൾ, ടാക്സി രസീതുകൾ, റസ്റ്റോറന്റ് ബില്ലുകൾ, ML മോഡലിന് ആവശ്യമായി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും വിവിധ ഭാഷകളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ചത് തുടങ്ങിയവ. ഇൻവോയ്സുകളിൽ നിന്നും രസീതുകളിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രധാന ഡാറ്റ ഫലപ്രദമായും കൃത്യമായും ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഗണ്യമായ സമയവും പണവും ലാഭിക്കുക.

രസീത് ഡാറ്റ ശേഖരണം

രസീത് ഡാറ്റ ശേഖരണം: OCR ഉപയോഗിച്ച് രസീതുകളുടെ ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്ഷൻ

ഇൻവോയ്സ് ഡാറ്റ ശേഖരണം

ഇൻവോയ്സ് ഡാറ്റ ശേഖരണം: സ്കാൻ ചെയ്ത ഇൻവോയ്സ് ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വിശ്വസനീയമായ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക

വിമാന ടിക്കറ്റ്

ടിക്കറ്റ്: ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റുകൾ, ടാക്സി ടിക്കറ്റുകൾ, പാർക്കിംഗ് ടിക്കറ്റുകൾ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റുകൾ, OCR ഉള്ള സിനിമാ ടിക്കറ്റ് പ്രോസസ്സിംഗ് 

പ്രമാണങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ

മൾട്ടി-വിഭാഗം സ്കാൻ ചെയ്ത പ്രമാണങ്ങളുടെ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ: വാർത്താക്കുറിപ്പുകൾ, റെസ്യൂം, ചെക്ക്‌ബോക്‌സുള്ള ഫോമുകൾ, ഒരൊറ്റ ചിത്രത്തിലെ മൾട്ടി-ഡോക്യുമെന്റ്, ഉപയോക്തൃ മാനുവൽ, നികുതി ഫോമുകൾ തുടങ്ങിയവ.

ബഹുഭാഷാ പ്രമാണം

ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പാറ്റേൺ തിരിച്ചറിയൽ, കമ്പ്യൂട്ടർ വിഷൻ, മറ്റ് മെഷീൻ ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷനുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കായുള്ള ബഹുഭാഷാ കൈയെഴുത്തു വിവരശേഖരണ സേവനങ്ങൾ.

Ocr - ബഹുഭാഷാ പ്രമാണം 1

OCR - ബഹുഭാഷാ പ്രമാണം 1

Ocr - ബഹുഭാഷാ പ്രമാണം 2

OCR - ബഹുഭാഷാ പ്രമാണം 2

സീൻ ഡാറ്റ ശേഖരണം

ലേബലുകളുള്ള മരുന്ന് കുപ്പി, കാർ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രീറ്റ്/റോഡ് സീൻ, നിർദ്ദേശം/വിവര ബോർഡുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് സ്ട്രീറ്റ്/റോഡ് സീൻ തുടങ്ങിയവ.

ocr ഉപയോഗിച്ച് മെഡിക്കൽ ലേബലുകൾ പകർത്തുക

OCR ഉപയോഗിച്ച് മെഡിക്കൽ ലേബലുകളോ ഡ്രഗ് ലേബലുകളോ പകർത്തുക

ocr ഉപയോഗിച്ച് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ

OCR ഉപയോഗിച്ച് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ

സ്ട്രീറ്റ്/റോഡ് കണ്ടെത്തുകയും ഒസിആർ ഉപയോഗിച്ച് വിവര സ്ട്രീറ്റ് ബോർഡ് ഡാറ്റ എക്‌സ്‌ട്രാക്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു

തെരുവ്/റോഡ് കണ്ടെത്തൽ & OCR ഉപയോഗിച്ച് സ്ട്രീറ്റ് ബോർഡ് ഡാറ്റ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക

OCR ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ

യഥാർത്ഥ ലോക ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് & ഇമേജ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ (OCR) ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലേ? ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക.

ബാർകോഡ് സ്കാനിംഗ് വീഡിയോ ഡാറ്റാസെറ്റ്

ഒന്നിലധികം ഭൂമിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് 5-30 സെക്കൻഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള ബാർകോഡുകളുടെ 40k വീഡിയോകൾ

ബാർകോഡ് സ്കാനിംഗ് വീഡിയോ ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: ഒബ്ജക്റ്റ് റെക്കഗ്നിഷൻ മോഡൽ
 • ഫോർമാറ്റ്: വീഡിയോകൾ
 • ശബ്ദം: 5,000 +
 • വ്യാഖ്യാനം: ഇല്ല

ഇൻവോയ്‌സുകൾ, PO, രസീതുകൾ ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, ഇറ്റാലിയൻ, ഡച്ച് എന്നീ 15.9 ഭാഷകളിൽ രസീതുകൾ, ഇൻവോയ്‌സുകൾ, പർച്ചേസ് ഓർഡറുകൾ എന്നിവയുടെ 5k ചിത്രങ്ങൾ

ഇൻവോയ്‌സുകൾ, പർച്ചേസ് ഓർഡറുകൾ, പേയ്‌മെൻ്റ് രസീതുകൾ ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: ഡോ. തിരിച്ചറിയൽ മാതൃക
 • ഫോർമാറ്റ്: ചിത്രങ്ങൾ
 • ശബ്ദം: 15,900 +
 • വ്യാഖ്യാനം: ഇല്ല

ജർമ്മൻ & യുകെ ഇൻവോയ്സ് ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

ജർമ്മൻ, യുകെ ഇൻവോയ്സുകളുടെ 45k ചിത്രങ്ങൾ ഡെലിവർ ചെയ്തു

ജർമ്മൻ & യുകെ ഇൻവോയ്സ് ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: ഇൻവോയ്സ് റെക്കോഗ്. മോഡൽ
 • ഫോർമാറ്റ്: ചിത്രങ്ങൾ
 • ശബ്ദം: 45,000 +
 • വ്യാഖ്യാനം: ഇല്ല

വാഹന ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

വ്യത്യസ്ത കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള വാഹന ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകളുടെ 3.5k ചിത്രങ്ങൾ

വാഹന ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: നമ്പർ പ്ലേറ്റ് തിരിച്ചറിയൽ
 • ഫോർമാറ്റ്: ചിത്രങ്ങൾ
 • ശബ്ദം: 3,500 +
 • വ്യാഖ്യാനം: ഇല്ല

കൈയ്യക്ഷര ഡോക്യുമെന്റ് ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, സ്പാനിഷ്, ജർമ്മൻ, ഇറ്റാലിയൻ, പോർച്ചുഗീസ്, കൊറിയൻ ഭാഷകളിൽ 90K രേഖകൾ ശേഖരിക്കുകയും വ്യാഖ്യാനിക്കുകയും ചെയ്തു

കൈയെഴുത്ത് പ്രമാണ ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: OCR മോഡൽ
 • ഫോർമാറ്റ്: ചിത്രങ്ങൾ
 • ശബ്ദം: 90,000 +
 • വ്യാഖ്യാനം: അതെ

OCR-നുള്ള ഡോക്യുമെന്റ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

അടയാളങ്ങൾ, കടയുടെ മുൻഭാഗങ്ങൾ, കുപ്പികൾ, പ്രമാണങ്ങൾ, പോസ്റ്ററുകൾ, ഫ്ലയറുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് ജാപ്പനീസ്, റഷ്യൻ, കൊറിയൻ ഭാഷകളിൽ 23.5k ഡോക്‌സ്.

ocr-നുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: ബഹുഭാഷാ OCR മോഡൽ
 • ഫോർമാറ്റ്: ചിത്രങ്ങൾ
 • ശബ്ദം: 23,500 +
 • വ്യാഖ്യാനം: അതെ

യൂറോപ്യൻ രസീത് ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

പ്രധാന യൂറോപ്യൻ നഗരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രസീതിന്റെ 11.5k+ ചിത്രങ്ങൾ

യൂറോപ്യൻ രസീത് ഇമേജ് ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ മോഡൽ
 • ഫോർമാറ്റ്: ചിത്രങ്ങൾ
 • ശബ്ദം: 11,500 +
 • വ്യാഖ്യാനം: ഇല്ല

ഇൻവോയ്സ്/രസീത് ഡാറ്റാസെറ്റ്

ഒന്നിലധികം ഭാഷകളിൽ 75k+ രസീതുകൾ

ഇൻവോയ്സ്/രസീത് ഡാറ്റാസെറ്റ്

 • കേസ് ഉപയോഗിക്കുക: രസീത് AI മോഡലുകൾ
 • ഫോർമാറ്റ്: ചിത്രങ്ങൾ
 • ശബ്ദം: 75,000 +
 • വ്യാഖ്യാനം: ഇല്ല

തിരഞ്ഞെടുത്ത ക്ലയന്റുകൾ

ലോകത്തെ മുൻ‌നിര AI ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾ‌ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ടീമുകളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

നമ്മുടെ കഴിവ്

ആളുകൾ

ആളുകൾ

സമർപ്പിതവും പരിശീലനം ലഭിച്ചതുമായ ടീമുകൾ:

 • ഡാറ്റ ശേഖരണം, ലേബലിംഗ്, QA എന്നിവയ്‌ക്കായി 30,000+ സഹകാരികൾ
 • യോഗ്യതയുള്ള പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് ടീം
 • പരിചയസമ്പന്നരായ ഉൽപ്പന്ന വികസന ടീം
 • ടാലന്റ് പൂൾ സോഴ്‌സിംഗ് & ഓൺബോർഡിംഗ് ടീം

പ്രോസസ്സ്

പ്രോസസ്സ്

ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രോസസ്സ് കാര്യക്ഷമത ഉറപ്പുനൽകുന്നു:

 • കരുത്തുറ്റ 6 സിഗ്മ സ്റ്റേജ്-ഗേറ്റ് പ്രക്രിയ
 • 6 സിഗ്മ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റുകളുടെ ഒരു സമർപ്പിത ടീം - പ്രധാന പ്രോസസ്സ് ഉടമകളും ഗുണനിലവാരം പാലിക്കലും
 • തുടർച്ചയായ മെച്ചപ്പെടുത്തലും ഫീഡ്‌ബാക്ക് ലൂപ്പും

പ്ലാറ്റ്ഫോം

പ്ലാറ്റ്ഫോം

പേറ്റന്റ് നേടിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആനുകൂല്യങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു:

 • വെബ് അധിഷ്ഠിത എൻഡ്-ടു-എൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം
 • കുറ്റമറ്റ ഗുണനിലവാരം
 • വേഗതയേറിയ TAT
 • തടസ്സമില്ലാത്ത ഡെലിവറി

ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ OCR പരിശീലന ഡാറ്റ ആവശ്യകതകൾ ചർച്ച ചെയ്യാം

ചിത്രങ്ങളിലോ സ്കാൻ ചെയ്ത ഡോക്യുമെന്റുകളിലോ അച്ചടിച്ചതോ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതോ ആയ പ്രതീകങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും മെഷീൻ എൻകോഡുചെയ്‌ത വാചകത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്ന ഒരു സാങ്കേതികവിദ്യയെ OCR സൂചിപ്പിക്കുന്നു. OCR സിസ്റ്റങ്ങളുടെ കൃത്യതയും പൊരുത്തപ്പെടുത്തലും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മെഷീൻ ലേണിംഗ് മോഡലുകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്.

ടെക്‌സ്‌റ്റിന്റെ ചിത്രങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്‌ക്രിപ്ഷനുകളും അടങ്ങുന്ന ലേബൽ ചെയ്‌ത ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് OCR പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ പാറ്റേണുകൾ തിരിച്ചറിയാൻ മോഡൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് നിർദ്ദിഷ്ട പ്രതീകങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വാക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ്. കാലക്രമേണ, മതിയായ ഡാറ്റയും ആവർത്തന പരിശീലനവും ഉപയോഗിച്ച്, മോഡൽ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ അതിന്റെ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

ML മോഡൽ പരിശീലനത്തിൽ OCR നിർണ്ണായകമാണ്, കാരണം അത് മോഡലിനെ വൈവിധ്യമാർന്ന വാചക പ്രതിനിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പഠിക്കാനും സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് വിവിധ ഫോണ്ടുകൾ, കൈയക്ഷരങ്ങൾ, പ്രമാണ തരങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാക്കുന്നു. നന്നായി പരിശീലിപ്പിച്ച OCR മോഡലിന് വാചകത്തിലെ യഥാർത്ഥ ലോക വ്യതിയാനങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിന്റെ ഫലമായി വിവിധ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലുടനീളം കൂടുതൽ കൃത്യമായ ടെക്സ്റ്റ് തിരിച്ചറിയൽ ലഭിക്കും.

ഫിസിക്കൽ ഡോക്യുമെന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ എൻട്രി ഓട്ടോമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പേപ്പർ ആർക്കൈവുകൾ ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യുന്നതിനും തിരയുന്നതിനും ഇൻവോയ്‌സുകളും രസീതുകളും കാര്യക്ഷമമായി പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാനും ഫോമുകളിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ വിവരങ്ങൾ എക്‌സ്‌ട്രാക്റ്റുചെയ്യാനും സ്‌കാൻ ചെയ്‌ത PDF-കൾ തിരയാനാകുന്ന ഫോർമാറ്റുകളിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യാനും മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷനുകളുമായി സംയോജിപ്പിക്കാനും ബിസിനസുകൾക്ക് OCR (ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്യാരക്ടർ റെക്കഗ്നിഷൻ) സാങ്കേതികവിദ്യ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും. ദ-ഗോ ഡാറ്റ ക്യാപ്‌ചർ, ബാങ്കിംഗ് പോലുള്ള മേഖലകളിലെ രേഖകൾ പരിശോധിച്ച് ആധികാരികമാക്കുക. ഈ ആപ്ലിക്കേഷനുകളിലൂടെ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കാനും മാനുവൽ പിശകുകൾ കുറയ്ക്കാനും ഡിജിറ്റൽ പ്രവേശനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും OCR സഹായിക്കുന്നു.